เว็บเพจสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่ 
  ชื่อหลักสูตร
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)  
 
ชื่อย่อ
:  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  B.Eng. (Electrical Engineering)


ข่าวนักศึกษา

 • โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน  วันอาทิตย์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง         
  Posted 19 Mar 2016, 23:47 by Kittiphumi Rueangrit
 • ทำบุญสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559       
  Posted 5 Mar 2016, 22:43 by Kittiphumi Rueangrit
 • จิตอาสา ณ วัดไร่ขิง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ วัดไร่ขิง
  Posted 11 Apr 2015, 02:20 by Kittiphumi Rueangrit
 • โครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน  
  Posted 11 Apr 2015, 01:53 by Kittiphumi Rueangrit
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »

ข่าวทั่วไป

Showing posts 1 - 2 of 2. View more »