โครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน

posted 11 Apr 2015, 01:53 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 11 Apr 2015, 01:53 ]
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน

  


Comments